Εδώ ακούτε ποντιακή μουσική


Joomla Slide Menu by DART Creations
Facebook Share
Share on facebook


..........Αρίφς άγουρος έτον............
(αφήγηση Τοπούζης Κωνσταντίνος του Αβραάμ , Σανταίος από την Ιβάνοβκα - Κεσιάντων Γεωργίας)Κάποτε σην Σέκιτλην , εζήνεν είνας χαμαιλετάρτς . Η χαμελαίτε' ατ έτον ολίγον ασό χωρίον πλαν καικά , και κάθαν θεού  ημέραν με το γαϊδιρόπον ατ  επαίνεν σην δουλείαν .
Έναν βράδον που εκλώστεν σ΄οσπίτν ατ , είπεν την γαρήν ατ , ΄΄γάρη, οσήμερον έρθαν δυ νομάτ κλεφτ και επολέμεσαν να κλέφνε τα κοκκία και τα αλεύρια, αμάν ογώ παλληκάρτς , εντώκα΄τς σο σκότωμαν΄΄
Τ' άλλ την ημέραν ξαν το ίδιον ΄΄γάρη οσήμερον έρθαν σην χαμαιλέτεν τρει νομάτ γατσιάχ κ' εχοβλάεψαν απάν'ιμ να κρούνε με , αμά ογώ ξάϊ κ' ετσιάμπλιξα , ετσάκωσα τα στούδια τουν΄΄
Η γυναίκα τ' κ' ινάνεψέν ατον αμά ντο να φτάει , άντρας' ατς έτον , δεν κ' είπεν.
Τ' αλλ την ημέραν,  από πουρνού ασού έφυεν άντρας' ατς , εσκώθεν εφόρεσεν αγουριακά λώματα , εσέγκεν το παπάχ σο κιφάλ'νατς , επαίρεν το ρεβόλ και το σπαθίν κ' εκάτσεν απάν σ' άλογον . Εγαμψίασεν τ' άλογον και ίσα άμον τσουρούτ εκρεμίεν ση χαμαιλέτες την πόρταν .
Άντρας' ατς εκείν την ώραν εδούλευεν απές. Χωρίς να παίριατεν χαπάρ , εσούμωσεν ατον από ράσιας και με το ματράχ δί ατον έναν απάν σο κιφάλ . Ούι..........εβάρκιξεν ο χαμαιλετάρτς,.......μανίτσα΄μ πρόφτασον.
Εκλώστεν εμπροστά τ' και ντο ελέπ ........είνας σουλαχλής , με το ματράχ σο σέρ ..........ντο θέλτς κύριε...., είπεν ατον
......βάλεν απές σο δίσακον , σ' έναν το μέρος τσουπαδένια και σ' άλλο κουρθαρένια αλεύρια......λιγάρια γόμωσον ατο....
Εκάλγκεψεν τ' άλογον ατ κ' εβούρτσιξεν .

Τ' αλλ την ημέρα το πρωί ξαν το ίδιο . Σίτια εδούλευεν ο άχαρον ο χαμαιλετάρτς , πίλια μπιρ  εμπροστά τ΄...... αχά ο κλέφτες και δίι ατον έναν με το ματράχ απές σα μουτζούρια !
.....ντο θέλτς κύριε .......
Βάλεν απές σο δίσακον , σ' έναν το μέρος κοκκί αλεύρια και σ' άλλο τσαβνταρένια ....ντο λέγωσε.....ταβρανεύτ...θ' αχπάνω τη γούλα'ς .....!

Σιαρσιαμωμένος , ο μαύρον ο χαμελετάρτς , εσέγκεν απές τ' αλεύρια και επεκεί εφόρτωσεν ατά απάν σ' άλογον.
Η τιμωρία τ' όμως κ' είσεν τέλος . Ο κλέφτες έσυρεν κα το σαρβάλν ατ και λέει ατον .......αρ ατώρα φίλ και τον κώλο μ'.....
Ντο να φτάει ο καημένον .....εφίλεσεν και τον κώλον ατ .....

Ασού έφυεν ο κλέφτες και μετά δύο ώρας , ο χαμαιλετάρτς κλώσκεται σ' οσπίτνατ , αμάν πώς κλώσκεται .....άμον μαλαγμέντσα κάτα!

.........άριφ ! λέει ατον η γαρή ατ', .....οσήμερον κανείς κ' έρθεν ; .....δεν κι λες .....
........κανείς κ' έρθεν........ , είπεν ατός ,
........νέπαι, γιαμ λες ψέμματα ......., αληθινά κανείς κ' έρθεν; - ......όχι , μιαρ κατς να έρχουτον κι θα έλεγασατο ; ........

Ατότε η γαρή ατ' ,  άλλο κ' εκρατεύτεν,  έσυρεν κα το τσαρτσάφ με τόποιον είσεν τσιλιαγμένα τα αλεύρια!
...........ψεύτε , ογώ έρθα οσήμερον κ' εσόεψα σε,  και συ τε.. κανάν κ' είδες........!

Ο χαμελετάρτς εξύεν η χρατ ασην εντροπήν ατ' , αμάν ντο να εφτάει , κατ πρεπ να λέει,
.......
...ογώ πα όνταν εφίλνα τον κώλος , έλεγα απές σον νουμ' , ατό τον κώλον κάπου κες είδατο !

Αρίφς , άγουρος έτον !!!