Εδώ ακούτε ποντιακή μουσική


Joomla Slide Menu by DART Creations
Facebook Share
Share on facebook
Εδέκασε βέξιλην , άλλο κι χρωστώ σε
(συλλογή Κ. Σουμελίδη-1938)


Ο Θωμάς κι η γυναίκα τ' η Λεμόνα είχαν πακάλικον σο Σαρήκαμις . Τα Κάζαρμαδας τη Σαρηκαμισή όνταν εχτίουσαν επήγαν εκεί ταχτσήδες Μαυρενέτ, Αβλιανήτ και Σαντέτ. Ο Θωμάς το περισσόν με τοι Σαντέτας εδίνεν κ' επέρνεν .
Ο γυναικάδελφός ατ' ασήν Τουρκίαν επήεν εύρεν ατον , επέρεν ατον τσιράχ σο μαγαζίν.
Έναν ημέραν ο Θωμάς εχπάστεν με τη Λεμόναν να πάει σην Σουμελά την Παναγίαν . Εκούξεν και λέει τον γυναικάδελφόν ατ' .
- Ναίπρε , εμείς θα πάμε σην Παναϊαν , ως να έρχουμες κρα το μαγαζίν. Ατού πες βίος πολλά εν , τίναν θα θα δεις βερεσιάν πα ας λέγω σε . Σαντέτεν είδες , οπίς εύκαιρον μη κλώεις ατον , όλτς δος. Αβλιανήτας , Μαυρενέτας βαρέα ωτίν μη δεις.
Αέτς πα ο Θωμάς , επαίρεν την Λεμόναν κ' επήεν σην Σουμελάν την Παναϊαν . Ας αλλ το μέρος ο γυναικάδελφός ατ δει βερεσιάν , μοναχόν Σαντέτες να είσαι.
Έκσεν ατο κι ασο Τσιορμίκ ο Κεσιάντς ο Φώλον  (Γωνιάδης,) εκείνος πα παλαιός Σαντέτες έτον και μεθύστακας πολλά. 
Επήεν κ' έρθεν , έπεν ρακία , κρασία , κονιάκια , κι ασό έτον Σαντέτες , αρίφς γραφτ σο τιαφτιάρ . Ως να έρθεν ο Θωμάς ασήν Παναϊαν , τη Φώλονος το χρέος εέντον εκατόν ρούβλια.
Ο Θωμάς άμον ντο είδεν τη Φώλονος το χρέος ολίγον επέμνεν να εκατήβαζεν ταμπλάν. Αμάν έτρεξεν επήεν εύρεν τον Φώλον , ψαλαφά τα παράδας  ατ'. Ο Φώλον μεθυσμένος , έναν παράν σα λόγια τ' κι δει. Επουγαλέφτεν ο Θωμάς , είπεν ατον
 

-Ναίπρε , εξέρω , παράδας κ' έεις , τ' υστερνόν δόμα έναν βέξιλιν.
-Μέτα , είπεν ο Φώλον , αέτς 'πε και την ψύ μ' φα.


Έγραψεν ο Θωμάς την βέξιλιν κι' ο Φώλον υπόγραψεν χωρίς να τερεί ατο .
Εγόμωσεν η διορία , επήεν ο Θωμάς να ψαλαφά τα παράδας . Ατότες ο Φώλον εχολιάστεν και λέει :

- Ναίπρε , ξαν ντο παράδας είν ντο ψαλαφάς; Μασκαρά που κ' εντρέπεσαι , ας έναν μήναν κ' εμπροστά εχρωστίνασε , εθιάρεσες καλπαζιάνος είμαι. Εφοέθες θα τρώγατα , έρθες είπες με ΄΄ναίπρε εξέρω , παράδας κ' έεις , τ' υστερνόν δόμα έναν βέξιλιν΄΄ ψέμαν έν ; Γιοκ. Εγώ πα εδέκασε βέξιλιν και επεξέγκα σε , άλλο κι χρωστώ σε , βέρσελαμ...........!

Λεξιλόγιον : βέξιλιν = ρωσ. λέξις , γραμμάτιο - καζαρμάς = στρατώνας - ταχτσήδες = χτίστες,-καλπαζάνος = κίβδηλος , ψεύτικος - βέρσελαμ = δηλαδή πχ τέλος πάντων

(Ποντιακά Φύλλα , τεύχος 26, Απρίλιος 1938 ΑΘΗΝΑ - επανατύπωση εκδοτικού οίκου Αδελφών Κυριακίδη ,τόμος δεύτερος σελ. 395)