Εδώ ακούτε ποντιακή μουσική


Joomla Slide Menu by DART Creations
Facebook Share
Share on facebook

Απόσπασμα από την ονομαστική εορτή του Αλέκου Ακριβόπουλου στην Αυστραλία το 1986 (Ο Αλέκον σην λύραν).

 



Απόσπασμα από την ονομαστική εορτή του Αλέκου Ακριβόπουλου στην Αυστραλία το 1986 (Ο Αλέκον σο αγγείον)